Archive for September, 2012

 

azuolas on Sep 6th, 2012Sveikinimai

Sveikinu visus kolegas su prasidėjusiais mokslo metais! Kiekvieno dalyko studentams informacija pateikiama tam dalykui skirtuose puslapiuose. Pagarbiai Lekt. dr. Ąžuolas Čekanavičius