on Sep 21st, 20121 seminaro planas

1 seminaras. AUTORIŲ TEISĖS BENDRIEJI NUOSTATAI. AUTORIŲ TEISIŲ OBJEKTAI

Autorių teisės sąvoka ir kiti bendrieji nuostatai

Autorių teisės sąvoka. Autorių teisės vieta civilinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės sistemoje. Autorių teisės santykis su pramoninės nuosavybės teise. Autorių teisės objektas. Autorių teisės principai ir šaltiniai. Autorių teisės istorinė raida. Autorių teisė kontinentinės ir bendrosios teisės teisinėse sistemose. Tarptautinių teisės normų ir organizacijų poveikis autorių teisės raidai ir harmonizavimui.

Autorių teisių objektai

Autorių teisių objekto sąvoka. Autorių teisių objektų ir autorių teisės objekto sąvokų palyginimas. Literatūros, mokslo ir meno kūriniai kaip autorių teisių objektai. Išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros mokslo ir meno kūriniais. Kūriniai, nelaikomi autorių teisių objektais.

Klausimai:

 1. Kas yra autorių teisės objektas ir kas yra autorių teisės objektai?
 2. Kuo autorių teisė skiriasi nuo pramoninės nuosavybės teisės?
 3. Kuo skiriasi autorių teisė kontinentinės ir bendrosios teisės sistemose? Kokie esminiai šių sistemų bruožai?
 4. Kokius žinote ir kaip yra klasifikuojami autorių teisės šaltiniai?
 5. Kokie yra autorių teisės principai, koks jų turinys?
 6. Kokie yra pagrindiniai autorių teisės istorinės raidos etapai?
 7. Kokie reikalavimai keliami autorių teisių objektui?
 8. Kokia yra originalumo samprata?
 9. Koks yra autorių teisių objektų sąrašas ir koks jo esminis bruožas?
 10. Kas yra išvestinis kūrinys?
 11. Ką reiškia, jog autorių teisė nesaugo idėjos?

Literatūra:

 1. Mizaras, V. Autorių teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008. P. 1-257 (I dalį skaityti kūrybiškai, atkreipti dėmesį į esminius dalykus, o ne detales. II dalį reikėtų skaityti atidžiai ir suvokti teisinio reguliavimo įpatumus)
 2. Birštonas, R., et al. Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius: Registrų centras, 2010. P.47-111.
 3. Usonienė, J. Autorių teisių perdavimo ypatybės. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008. P. 91-119.
 4. Usonienė, J. Kūrinio originalumo samprata. Jurisprudencija. 2005, 78(70): 78-85.
 5. Usonienė, J. Idėjų nesaugojimo principo samprata ir kai kurie taikymo klausimai. Jurisprudencija. 2008, 10(120): 64-75.

Teismų praktika:

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. kovo mėn. 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2005.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. lapkričio mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-938/2003.
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gegužės mėn. 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2006.
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-536/2010.

Uždaviniai:

1. Kauno technologijos universitetas knygoje „Mokslas. Technologija. Verslas“ išspausdino G.S. straipsnį „Vadybos kolegija: 5-rių metų patirtis ir perspektyvos“. Šis G.S. straipsnis kitu pavadinimu „Koledžai – naujo tipo mokyklos Lietuvoje“ pirmą kartą buvo išspausdintas Kauno vadybos ir kalbų koledžo išleistoje knygoje „Vadyba. Laikmetis. Problemos“. Straipsnio autorė G.S. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu ir atkurti pažeistas asmenines neturtines teises. Kauno technologijos universitetas su ieškiniu nesutiko nurodydamas, kad G.S. straipsnis yra informacinio pobūdžio. Informacinio pobūdžio straipsniai nelaikomi autorių teisių objektais. Be to, knygoje „Vadyba. Laikmetis. Problemos“ nebuvo nurodytas autorių teisių apsaugos ženklas, todėl straipsniai, paskelbti šiame leidinyje, autorių teisės nesaugomi. Todėl Universitetas, išleidęs savo leidinyje šį straipsnį, nepažeidė G.S. autorių teisių.

Įvertinkite situaciją. Ar pagrįsti atsakovo pateikti paaiškinimai? Kokį sprendimą turėtų priimti teismas?

2. Jonas nusipirko kaimo sodybą prie ežero. Jis ją suremontavo ir pritaikė poilsiui bei pramogoms: pastatė pirtį, sutvarkė aplinką, įrengė vietą pobūviams ir kt. Siekdamas „kompensuoti“ įdėtas investicijas, jis kaimo sodybą nusprendė nuomoti. Šiuo tikslu nufotografavo ir 10 nuotraukų, kartu su reklaminio turinio pranešimais, patalpino internete savo sukurtame subdomene www.jonosodybaprieezero.lt . Po mėnesio, knygyne atsivertęs fotoalbumą „Lietuvos ežerai ir sodybos 2012“, Jonas pamatė patalpintas jo darytas sodybos nuotraukas, įskaitant gamtos vaizdus. Jonas kreipėsi į leidyklą su reikalavimu nutraukti jam priklausančių autorių teisių pažeidimus. Leidykla mandagiai atsakė, kad Jono nuotraukos nėra saugomos autorių teisės (nėra autorių teisių objektas), nes yra tiesiog buitiniu fotoaparatu padarytos objektyvios tikrovės nuotraukos be jokio kūrybiškumo ar kūrybinio apipavidalinimo. Todėl tai nėra fotografijos kūriniai.

Jonas kreipėsi į Jus konsultacijos. Ar teisi leidykla?

3. Televizija X pagaminto ir pradėjo transliuoti televizijos laidą „Kas, kur, kada?“. Į juos kreipėsi Rusijos Federacijoje registruotas transliuotojas, kuris pareiškė, kad ši laida pažeidžia jiems priklausančias autorių teises į rusišką laidos (originalios laidos) versiją „Što, Gde, Kogda?“. Televizija X atsakė, kad akivaizdu, jog transliuojama yra savarankiškai Lietuvos autorių nufilmuota ir pagaminta nauja laida (ne senos archyvinės rusiškos laidos). Autorių teisė nesaugo idėjų, todėl idėją gaminti tokio pobūdžio laidą lietuviai pasiskolino iš rusų, tačiau laidą padarė jau savo (gamino dekoracijas, samdė operatorius, režisierius ir kt.). Be to, laidos formatas nėra numatytas kaip autorių teisės saugomas objektas.

Rusijos transliuotojas kreipėsi į Jus konsultacijos. Ką patartumėte, ar yra saugomos Lietuvoje Rusijos kompanijos teisės, ar jos galimai yra pažeistos?

Šiuo metu komentarai draudžiami.