on Oct 22nd, 20123 seminaro planas

3 seminaras. Autorių turtinių teisių apribojimai

Autorių turtinių teisių apribojimai

Autorių turtinių teisių apribojimų samprata. Autorių turtinių teisių apribojimų sąlygos. Nuosavybės neliečiamumo principas ir proporcingumo principas. Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais. Kūrinio panaudojimas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais. Kūrinio panaudojimas informacijos tikslais. Kiti autorių turtinių teisių apribojimų atvejai.

Kontroliniai klausimai:

 1. Kokios yra autorių turtinių teisių apribojimo sąlygos?
 2. Kur yra įtvirtintas ir ką reiškia „trijų pakopų testas“?
 3. Kokie autorių turtinių teisių apribojimai yra nustatyti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose?
 4. Kokias žinote autorių teisių apribojimų rūšis?
 5. Koks yra atgaminimo asmeniniais tikslais apribojimo tikslas ir taikymo sąlygos?
 6. Kokie yra apribojimai, susiję su informacijos gavimo ir skleidimo tikslais? Kokios jų taikymo sąlygos, ypatumai?
 7. Kokios yra kūrinių panaudojimo citatai sąlygos? Ar galima cituoti audiovizualinį kūrinį?
 8. Kokie yra kūrinių panaudojimo karikatūrai bei parodijai kriterijai ir sąlygos?
 9. Kokia yra laikino atgaminimo samprata?

Literatūra:

 1. Mizaras, V. Autorių teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008. P. 493-643.
 2. Birštonas, R., et al. Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius: Registrų centras, 2010. P. 146-183.
 3. Usonienė, J. Teisiniai kūrinių panaudojimo karikatūrai ir parodijai kriterijai. Jurisprudencija. 2009, 4(118), p. 147–166.
 4. Matulevičienė, N., J. Autorių turtinių teisių apribojimai mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais. Jurisprudencija. 2004, 55(47).

Teismų praktika:

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gegužės mėn. 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2009, kat. 84. (dėl kūrinio panaudojimo karikatūrai ir parodijai)
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-619, kat. 78. (dėl kūrinio panaudojimo einamųjų įvykių apžvalgose)
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-571, kat. 78. (dėl kūrinio panaudojimo informacijos tikslais)
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo mėn. 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-4/2008. (dėl kūrinio atgaminimo asmeniniais tikslais).
 5. Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendimas byloje: Case C 467/08, Padawan SL v. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)[2010] ECR 00000 (dėl atgaminimo asmeniniais tikslais išimties taikymo sąlygų)

Uždaviniai:

1. Leidykla „Svajonė“ nusprendė išleisti albumą „Svarbiausi ir aktualiausi Lietuvos įvykiai 2012“. Albume, be kitų Lietuvai aktualių įvykių fotoreportažų, buvo patalpintos nuotraukos iš vykusios parodos „Lietuvos skulptūros pasididžiavimas“. Šioje parodoje viešai rodytų skulptūrų autoriai pasipiktino, kad be jų sutikimo skulptūrų nuotraukos atsirado minėtame albume. Skulptoriai kreipėsi teisinės konsultacijos.

Įvertinkite situaciją. Kaip pakonsultuotumėte autorius? Ar buvo pagrindas taikyti autorių teisių apribojimus nustatančias išimtis ATGTĮ?

2. TV laidoje „Pabudome ir kelkimės“ buvo apžvelgtas Raimondo G. straipsnis „Krizė Lietuvoje. Kas laukia 2013 m.?“. Straipsnio autorius nebuvo patenkintas tokiu žurnalistų veiksmų, todėl kreipėsi į teismą dėl neteisėto jo kūrinio panaudojimo.

Kokį sprendimą turėtų priimti teismas? Kokiomis autorių teisių išimtimis galėtų remtis žurnalistai, pateisindami savo pasirinktą kūrinio panaudojimą?

3. Antanas išpublikavo internete juokingai perdirbtą populiarią dainą, kuria pašiepiami Lietuvoje vykstantys aktualūs politiniai įvykiai. Tokiu jo kūrinio panaudojimo liko labai nepatenkintas kūrinio autorius Albinas. Albinas su pretenzija kreipėsi į Antaną, tačiau pastarasis rekomendavo pastudijuoti ATGTĮ nuostatas, kurios aiškiai leidžia panaudoti kūrinį be jo autoriaus sutikimo parodijai.

Ar teisus Antanas? Ar jo nurodyta išimtis taikytina aptartam atvejui? Kodėl?

4. Vardenis internete rado patalpintą audiovizualinį kūrinį – filmą „Sprogimas“, kurį buvo galima „atsisiųsti“ (atgaminti). Kadangi spauda mirgėjo straipsniais, kad Lietuvos piratai internete neteisėtai padarė viešai paskelbė minėtą filmą, Vardenis suabejojo, ar gali jį atgaminti. Todėl kreipėsi į draugą, kuris studijavo teisę universitete III kurse. Draugas Vardenį nuramino ir pakonsultavo, kad asmeniniais tikslais pastarasis gali „ramiai“ sau atgaminti vieną kopiją. Be to, Vardenis jau pirkdamas DVD, į kurį ketina įsirašyti filmą, sumokėjo autorinį atlyginimą visiems teisių į filmą subjektams.

Ar teisinga Verdeniui draugo suteikta konsultacija? Atsakymą pagrįskite.

Šiuo metu komentarai draudžiami.