on Oct 5th, 20122 seminaro planas

2 seminaras. AUTORIŲ TEISIŲ SUBJEKTAI. AUTORIŲ TEISĖS

Autorių teisių subjektai

Autorių teisių subjektai. Autorius, autorystės prezumpcija. Bendraautorystė, bendraautorių tarpusavio santykių nustatymas. Autorių teisių perėmėjai. Informacija apie autorių teisių valdymą.

Autorių neturtinės teisės

Asmeninių neturtinių teisių samprata. Autoriaus asmeninės neturtinės teisės kaip pirminės autoriaus teisės. Autoriaus asmeninių neturtinių teisių ryšys su autoriaus turtinėmis teisėmis autorystės teisės turinys ir atsiradimo pagrindai. Autorystės pasisavinimas. Teisės į autoriaus vardą turinys ir ryšys su autorystės teise. Teisės į kūrinio neliečiamybę turinys ir įgyvendinimo ypatumai. Autoriaus asmeninių neturtinių teisių gynimo būdai. Autoriaus asmeninių neturtinių teisių apsaugos terminai. Asmeninių neturtinių teisių priežiūra autoriui mirus.

Autorių turtinės teisės

Išimtinis autoriaus turtinių teisių pobūdis. Autoriaus turtinės teisės ir kūrinių panaudojimo būdai (teisė atgaminti kūrinį bet kokia forma ir būdu, teisė platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, teisė viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; teisė viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis, teisė transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį. Informacija apie autorių turtinių teisių valdymą. Autorių turtinių teisių išsėmimas (teisių išnaudojimo principas). Autorių turtinių teisių galiojimo terminai ir jų skaičiavimo tvarka. Nuosavybės teisės į kūrinį perleidimas. Kūrinio platinimas po pirmojo pardavimo ar kitokio nuosavybės teisių į kūrinį perdavimo. Autorių teisių išnaudojimo principas. Autoriaus teisė į pajamų už perparduotą meno kūrinio ir rankraščio originalą dalį.

Klausimai:

 1. Kas yra autorių teisių subjektai? Kuo skiriasi autorius nuo autorių teisių subjekto?
 2. Kas yra dalioji ir nedalioji bendraautorystė?
 3. Kokie yra bendrai sukurto kūrinio dalies, turinčios savarankišką reikšmę, panaudojimo ypatumai?
 4. Ar audiovizualinio kūrinio autorių sąrašas, įtvirtintas ATGTĮ, yra baigtinis?
 5. Kas yra informacija apie autorių teisių valdymą?
 6. Kokios yra autorių neturtinės teisės?
 7. Ar galima perleisti autorių neturtines teises pagal autorinę sutartį?
 8. Ar galima susitarti sutartyje dėl autorių neturtinių teisių įgyvendinimo sąlygų?
 9. Koks yra autoriaus neturtinės teisės į kūrinio neliečiamybe santykis su autoriaus turtine teise perdirbti kūrinį bet kuriuo būdu?
 10. Ką reiškia autorių turtinių teisių išimtinis pobūdis?
 11. Ar autorių teisių sąrašas, apteiktas ATGTĮ, yra baigtinis?
 12. Kuo skiriasi viešo paskelbimo teisė nuo viešo atlikimo teisės?
 13. Kuo skiriasi kūrinio padarymas viešai prieinamo nuo kūrinio retransliavimo?
 14. Kaip suprantamas „viešumas“, kai kūrinys skelbiamas ar atliekamas?
 15. Ar yra pažeidžiamos autorių teisės asmeniui naudojantis failų apsikeitimo sistemomis internete (torrent‘ais, p2p.)?

Literatūra:

 1. Mizaras, V. Autorių teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008. P. 257-490.
 2. Birštonas, R., et al. Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius: Registrų centras, 2010. P.111-146.
 3. Usonienė, J. Autorių teisių perdavimo ypatybės. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008. P. 15-85.

Teismų praktika:

 1. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio mėn. 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-248/2006;
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. birželio mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2008;
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. liepos mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2009;
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. vasario mėn. 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2003.

Uždaviniai:

1. Ieškovas, autorius R.Šileika, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą savo ieškininiame pareiškime nurodydamas, kad atsakovas, UAB „Faris“, savo leidžiamuose laikraščiuose „Dantis už dantį“, „Žvilgsnis“, „Mūsų kraštas“ išspausdino jo sukurtus fotografijos kūrinius nenurodydamas jo pavardės. Ieškovas prašė išieškoti iš Atsakovo 7000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir įpareigoti jį paskelbti fotografijas nurodant, kad šių fotografijų autorius yra R.Šileika. Atsakovas UAB „Faris“ nurodė, kad autorius R. Šileika dirbo įmonėje fotokorespondentu. Fotografijos sukurtos vykdant darbo užduotį. Darbo sutartyje nebuvo susitarta dėl autoriaus vardo nurodymo.

Įvertinkite situaciją. Ar pagrįsti autoriaus reikalavimai?

2. Autorius Jonas J. pagal sutartį sukūrė filmo anonsą televizijai „X“. Televizija X anonsą transliavimo viso 100 kartų. Nei viename anonse nebuvo paminėtas anonso autorius, t.y. Jonas J. Pastarasis labai įsižeidė ir nusprendė kreiptis į teismą. Prieš atvyko konsultacijos pas profesionalų teisininką.

Ar buvo pažeistos Jono J. teisės? Jei taip, tai kokios? Kaip pakonsultuotumėte Joną?

3. Valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus pagal sutartį, sudarytą su J. Zalensu, už 2500 Lt. savo ekspozicijai įsigijo skulptoriaus Mato Menčinsko sukurtą skulptūrą „Liūdesys“, kurią J. Zalensas turėjo dailės kūrinių kolekcijoje, paveldėtoje iš savo tėvo. Skulptūrą Dailės muziejus viešai rodė muziejaus dailės kūrinių ekspozicijoje. Skulptoriaus Mato Menčinsko autorių teisių paveldėtoja, jo duktė E.M., kreipėsi į teismą su ieškiniu Valstybiniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui. Ieškovė  nurodė, kad 2500 Lt, kuriuos muziejus išmokėjo J.Zalensui, turėjo būti išmokėti jai, kaip skulptoriaus M. Menčinsko autorių teisių paveldėtojai. Be to, ieškovė E.M. nurodė, kad be jos leidimo Dailės muziejus neturėjo teisės viešai rodyti skulptūros muziejaus dailės kūrinių ekspozicijoje, todėl prašė priteisti kompensaciją už autoriaus turtinių teisių pažeidimą.

Kokį sprendimą turėtų priimti teismas?

4. 2008 m. UAB „Leidykla“ išleido žemėlapių rinkinį „Lietuvos žemėlapiai“. Šiame rinkinyje buvo panaudotas (įtrauktas) autoriaus Jono J. sukurtas žemėlapis „Vilniaus apylinkės“. UAB „Leidykla“ šį žemėlapį atgamino iš UAB „Spauda“ 2006 m. išleisto žemėlapių rinkinio „Lietuvos atlasas“. UAB „Spauda“ ir Jonas J. kaip bendraieškovai kreipėsi į teismą, reikalaudami iš UAB „Leidykla“ atlyginti jų patirtą atitinkamai turtinę ir neturtinę žalą dėl neteisėto žemėlapio „Vilniaus apylinkės“ panaudojimo. Nurodė, jog 2005 m. kovo 1 d. UAB „Spauda“ ir Jonas J. sudarė autorinę kūrinio užsakymo sutartį, pagal kurią autorius Jonas J. sukūrė žemėlapį „Vilniaus apylinkės“ ir perdavė visas autorių teises į jį UAB „Spauda“. UAB „Leidykla“ su ieškiniu nesutiko ir savo atsiliepime į ieškinį, išdėstė žemiau nurodytus argumentus:

a)      Žemėlapis apskritai nėra autorių teisių objektas;

b)      Leidinyje „Lietuvos atlasas“ prie žemėlapio „Vilniaus apylinkės“ nebuvo nurodytas autorių teisių apsaugos ženklas, pirmieji išleidimo metai, nebuvo nurodytas autorius, todėl UAB „Leidykla“ galėjo pagrįstai tikėtis, kad šis žemėlapis nėra saugomas autorių teisės, žemėlapį galima buvo naudoti neatlygintinai;

c)      Pateiktoje autorinėje sutartyje nebuvo nieko užsiminta apie autorių neturtines teises į žemėlapį, todėl abejotina, ar jas apskritai įgijo žemėlapio autorius;

d)     Be to, pateiktoje autorinėje sutartyje nebuvo nieko užsiminta apie autorių turtinių teisių atsiradimo terminą, todėl nėra neaišku, nuo kada atsirado autorių teisės į žemėlapį. Dėl šios priežasties nėra aišku, ar žemėlapių rinkinio „Lietuvos žemėlapiai“ išleidimo momentu jau buvo atsiradusios autorių teisės į žemėlapį.

Įvertinkite kiekvieną UAB „Leidykla“ pateiktą argumentą.

Šiuo metu komentarai draudžiami.